انجمن آخرین ارسال موضوع ها ارسال ها
[-]
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد قوانین استفاده از تالارگفتگوی موسیقی ایرانیان
قوانین انجمن
02-26-2011 05:08 PM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد راهنمای استفاده از تالارگفتگوی موسیقی ایرانیان
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد اطلاعیه های جدید تالار گفتگوی موسیقی ایرانیان
افتتاح تالار گفتگوی موسیق...
04-05-2011 01:38 PM
توسط bahmaniadmin
1 1
[-]
اخبار موسیقی ایران و جهان
در این انجمن جدیدترین اخبار موسیقی ایران و جهان قرار دارد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد اخبار موسیقی ایران
Search Engines parser (an...
12-19-2015 09:33 PM
توسط YawoLerich
63 167
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد اخبار موسیقی جهان
هرگز
0 0
[-]
انجمن ساز شناسی
در این انجمن شناخت و تاریخچه پیدایش انواع ساز مورد بررسی قرار میگیرد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سازهای سنتی ایران
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سازهای بین المللی
هرگز
0 0
[-]
انجمن آموزش سازها
در این انجمن آموزش سازهای مختلف موسیقی قرار خواهد گرفت.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش پیانو
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش گیتار
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش ویولن
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش سنتور
هرگز
0 0
[-]
انجمن موسیقی کودک
این انجمن به مباحث مختلف در خصوص موسیقی کودک میپردازد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد روش های آموزشی موسیقی کودک
نظر کارشناسان ایرانی در خ...
06-21-2011 01:31 PM
توسط bahmaniadmin
3 3
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد مقالات مرتبط با موسیقی کودک
موتزارت ، كودكي نابغه
06-21-2011 01:49 PM
توسط bahmaniadmin
5 5
[-]
انجمن موسیقی محلی ایران
در این انجمن موسیقی محلی نواحی مختلف ایران بررسی خواهد شد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی کردی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی لری
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی آذری
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی گیلکی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی بلوچی
هرگز
0 0
[-]
انجمن بررسی دستگاههای موسیقی سنتی ایران
در انجمن دستگاههای موسیقی سنتی ایران مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه شور
بررسی دستگاه شور
04-05-2011 01:14 PM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه سه گاه
دستگاه سه گاه
04-17-2011 09:42 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه چهارگاه
بررسی دستگاه چهارگاه
04-17-2011 09:49 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه همایون
بررسی دستگاه همایون
04-17-2011 09:54 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه ماهور
بررسی دستگاه ماهور
04-17-2011 09:55 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه نوا
بررسی دستگاه نوا
04-17-2011 10:38 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد دستگاه راست پنجگاه
بررسی دستگاه راست پنجگاه
04-17-2011 11:38 AM
توسط bahmaniadmin
1 1
[-]
انجمن بررسی سبک های موسیقی بین المللی
در این انجمن سبک های مختلف موسیقی جهانی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی کلاسیک
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی پاپ
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد موسیقی جاز
هرگز
0 0
[-]
انجمن شناخت مشاهیر موسیقی
در این انجمن به بررسی زندگی مشاهیر موسیقی ایران و جهان می پردازیم.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد مشاهیر موسیقی جهان
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد مشاهیر موسیقی ایران
هرگز
0 0
[-]
انجمن تئوری موسیقی - هارمونی - سلفژ - آواز
در این انجمن مباحث مرتبط با تئوری موسیقی و هارمونی و نیز آواز و سلفژ مطرح میشود.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد تئوری موسیقی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد هارمونی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آواز
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سلفژ
هرگز
0 0
[-]
انجمن کتب الکترونیکی(ایبوک) مرتبط با موسیقی
در این انجمن به معرفی و بررسی کتب الکترونیکی مرتبط با موسیقی پرداخته میشود.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب الکترونیکی آموزش ساز ها
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب الکترونیکی اتود های موسیقی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب الکترونیکی تئوری موسیقی و هارمونی
هرگز
0 0
[-]
انجمن بررسی کتب منتشر شده مرتبط با موسیقی
این انجمن به بررسی گروههای مختلف کتب منتشر شده در زمینه موسیقی اختصاص دارد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب نت های موسیقی ایرانی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب نت های موسیقی کلاسیک
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب نت های موسیقی پاپ
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب آموزشی سازهای موسیقی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب مرتبط با تئوری موسیقی و هارمونی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب مربوط به سبک های موسیقی بین المللی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب موسیقی سنتی ایران
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد کتب مرتبط با آواز و سلفژ
هرگز
0 0
[-]
انجمن نت های موسیقی
این انجمن به نت های موسیقی ساز های مختلف اختصاص دارد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت پیانو
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت گیتار
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت ویولن
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت تار و سه تار
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت سایر ساز ها
هرگز
0 0
[-]
انجمن موسیقی الکترونیکی
در این انجمن به مباحث مختلف در زمینه موسیقی الکترونیکی پرداخته خواهد شد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد مقالات
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش ها
هرگز
0 0
[-]
انجمن کیبورد (ارگ) و سینتی سایزر
در این انجمن مباحث مربوط به انواع کیبورد مطرح میشود.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد انجمن کرگ (KORG)
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد انجمن جم (GEM)
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد انجمن رولند (ROLAND)
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد انجمن یاماها(YAMAHA)
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سایر کیبورد ها
هرگز
0 0
[-]
انجمن تجهیزات سخت افزاری صدا در موسیقی
در این انجمن مباحث مرتبط با سخت لفزار های صدا بررسی خواهد شد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد میکروفون ها
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد هدفون ها
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد میکسرها
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد رابط ها و کارت های صوتی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد مانیتورهای صدا
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد افکت ها
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سایر تجهیزات
هرگز
0 0
[-]
انجمن نرم افزارهای موسیقی
در این انجمن نرم افزار های مختلف و کاربرد های آنها بحث و بررسی خواهد شد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نرم افزار های ضبط و ویرایش صدا
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نرم افزار های آهنگسازی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد سازها و افکت های مجازی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نرم افزار های آموزشی موسیقی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نرم افزارهای نت نگاری
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نرم افزارهای مبدل فرمت های صوتی و تصویری (مالتی مدیا)
هرگز
0 0
[-]
انجمن متن (لاریکس)
در این انجمن متن آهنگ ها (لایریکس)قرار میگیرد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد متن موسیقی ایرانی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد متن موسیقی غیر ایرانی
هرگز
0 0
[-]
انجمن آهنگسازی
این انجمن به مباحث آهنگسازی اختصاص دارد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش مفاهیم پایه آهنگسازی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزش مفاهیم پیشرفته آهنگسازی
هرگز
0 0
[-]
انجمن معرفی آموزشگاههای معتبر موسیقی
در این انجمن به معرفی آموزشگاههای معتبر موسیقی در سطح کشور پرداخته خواهد شد.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد آموزشگاههای موسیقی تهران
هرگز
0 0
[-]
انجمن دانلود نیازهای موسیقایی
در این انجمن فایل های قابل دانلود قرار خواهد گرفت.
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد دانلود میدی و سانگ
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد دانلود آکورد و تبلچر گیتار
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد دانلود نت موسیقی
هرگز
0 0
[-]
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد قطعات نواخته شده تصویری
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد قطعات نواخته شده صوتی
هرگز
0 0
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد نت های اعضا
هرگز
0 0
نشانه گذاری تمامی انجمن ها به عنوان خوانده شده تیم مدیریت انجمن

[-]
افراد آنلاین [لیست کامل]
افراد آنلاین 3 کاربر فعال در 15 دقیقه گذشته (0 عضو، 0 نفر از آن ها پنهان، و 3 مهمان).
[-]
آمار انجمن
آمار انجمن کاربران انجمن 184 پست در 80 موضوع ارسال کرده اند.
انجمن دارای 461 کاربر ثبت نام کرده می باشد.
به جدید ترین عضو انجمن ، MMarcusLerict ، خوش آمد می گوییم.
بیشترین تعداد کاربرانی که به طور همزمان در انجمن حضور داشته اند: 136 کاربر در تاریخ 04-04-2017 و ساعت 12:50 AM بوده است.

انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد انجمن دارای ارسال (های) تازه می باشد
انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد انجمن دارای ارسال (های) تازه نمی باشد
انجمن بسته شده است انجمن بسته شده است

تماس با ما | تالار گفتگوی موسیقی ایرانیان | بازگشت به بالا | بازگشت به محتوا | آرشیو | پیوند سایتی RSS
Widgetize!